Prohlídka školy

Škola - stará budova
Škola - nová budova
Sportovní hala s tělocvičnou
Interiér sportovní haly
Gymnastický sál
Stará tělocvična
Školní jídelna
Kuchyně
Šatna žáků
Družina - 1. oddělení
Družina - 2. oddělení
Odborná pracovna 1. stupně
Výzdoba učeben
Jedna z učeben 1. stupně
Učebna přírodopisu
Učebna fyziky
Učebna chemie
Učebna informatiky 1
Učebna informatiky 2
Multimediální učebna
Učebna anglického jazyka
Učebna německého jazyka
Učebna výtvarné výchovy
Keramická dílna
Dílny
Cvičná kuchyně