Formuláře žádostí


Žádost o přijetí při přestupu z jiné školy
Žádost o individuální vzdělávací plán
Poznámka: součástí žádosti je i vyšetření z poradny.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání
Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole