Nápověda pro vyhledávač Google

Operátory základní

+ (plus) (nahrazuje AND "a") Znaménko "plus" znamená "A SOUČASNĚ". Píše se těsně před hledaná slova. Příklad: průmysl +rozvoj. Znamená to, že vyhledávač vyhledá všechny stránky, na kterých se tato slova vyskytují současně. Google vyhledává implicitně v režimu AND.
- (mínus) (nahrazuje NOT "ne") Znaménko "mínus" znamená "NE". Příklad: myši -kočky. Najde všechny stránky o myších, na kterých se zároveň nesmí vyskytovat slovo kočky.
OR (znamená "nebo") Operátor OR znamená "NEBO". Aby byl operátor účinný, musí být napsán velkými písmeny mezi dvě hledaná slova a musí být oddělený mezerou. Příklad: veverky OR kuny. Najde všechny stránky, na kterých se vyskytuje slovo "veverky" nebo "kuny", či obě slova zároveň.
"nějaká fráze" Do uvozovek napíšeme větu nebo slova, která se mají v hledaných dokumentech vyskytovat spolu jako fráze nebo část nějakého textu. Příklad: "šíření AIDS". Najde všechny stránky, ve kterých se vyskytuje slovní spojení "...šíření AIDS...".
Operátory se dají používat i v různých kombinacích. Příklad: "výroba piva" OR "pěstování chmele" +Čechy. Najde stránky, na kterých se vyskytuje fráze o výrobě piva nebo pěstování chmele a zároveň slovo Čechy.


Operátory specifické

Následující operátory cache, link, related, info, spell a stocks se nedají používat v kombinaci se standardním vyhledávacím příkazem. Jsou to specifické funkce Google používané jen samy o sobě.
cache:URL Zjišťuje uloženou verzi webové stránky. Příklad: cache:www.seznam.cz/něco/něco/stránka.htm.
link:URL Zjišťuje, na kterých Internetových stránkách se nalézá odkaz na URL adresu. Vyhledají se stránky, na kterých se vyskytuje zadaná adresa (vyhledávaný odkaz na zadanou stránku).
related:URL Zobrazí stránky, které adresou jsou podobné adrese zadané stránky. Jde o zřídka používanou, méně významnou funkci.
info:URL Tento operátor zobrazí informace o zadané URL adrese.
spell:výraz Pokud si nejste jistí, jak se hledané slovo správně píše anglicky, zadejte před hledané slovo příkaz "spell:".
stocks:burzovní symbol [...] Slouží k získání aktuální hodnoty akcií, jejíž burzovní symbol zadáte za operátor "stocks". Pokud vyhledáváte více symbolů, musí být oddělené mezerou a všechny výsledky se zobrazí na jedné stránce.


Modifikátory dotazu

site:URL Tento operátor se používá v případě, když chceme omezit vyhledávání na danou adresu nebo adresy v ní vnořené. Dá se použít při vyhledávání v doménách dané země (u mezinárodních výrazů), ale také v případě, když potřebujeme zjistit, co se nachází o hledaném tématu na nějakém serveru.
Příklad: hudba site:seznam.cz nebo AIDS site:cz.
allintitle:hledaný výraz
intitle:hledaný výraz
Oba modifikátory umožňují omezit výskyt hledaného výrazu na tzv. titulek webové stránky.
allintitle - hledá titulky, ve kterých se nacházejí všechna zadaná vyhledávaná slova,
intitle - hledá stránky, kde se v titulku vyskytuje alespoň jedno z vyhledávaných slov.
allinurl:hledaný výraz
inurl:hledaný výraz
Oba modifikátory umožňují omezit výskyt hledaného výrazu na tzv. "klikatelné odkazy" v textu webových stránek. Může se hodit při vyhledávání MP3, kdy do odkazu zadáme název písničky.
allinurl - hledá webové stránky s URL odkazy, ve kterých se nacházejí všechna zadaná vyhledávaná slova,
inurl - hledá webové stránky s URL odkazy, kde se vyskytuje alespoň jedno z vyhledávaných slov.
filetype:přípona souboru Slouží k vyhledání souborů uložených v jiných formátech. Google neumí vyhledat všechny typy souborů, například .mp3 a podobně. Příklad: "výživa člověka" filetype:pdf -filetype:htm. Vyhledá informace o výživě člověka uložených v souborech ve formátu .pdf, ale ne v souborech formátu .htm.

Zdroj: Jiří Hlavenka, Mistrovství ve vyhledávání na Internetu, Computer Press, Praha 2002.