Předpisy a dokumenty

Školní řád
Práva a povinnosti žáků
Kritéria pro hodnocení žáků
Školní vzdělávací program
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (PDF)
Upravený RVP s barevnými změnami (PDF)
Bílá kniha (PDF)Řád školní družiny
Řád školní jídelnyVýroční zprávy školy
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2016/2017 (docx)
Výsledky vzdělávání za rok 2016/2017 (pdf)

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2015/2016 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2014/2015 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013/2014 (docx)
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 (docx)
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2011/2012 (docx)
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2010/2011
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009/2010
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2007/2008
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006/2007
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2005/2006
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004/2005